W dniu 09.11.2021r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji „Rozbudowa drogi krajowej nr 57 na odcinku od km około 146+550 do km około 147+500 w m. Przasnysz”
Podziękowania dla zespołu Value.