Opisy projektów

S7KW

Koncepcja programowa drogi S7

Zamawiający:
Skarb Państwa
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Wronia 53, 00-874 Warszawa
Stadium projektowe:
Koncepcja Programowa

Klasa drogi: S
Kategoria ruchu: KR7
Ilość jezdni i liczba pasów ruchu: 2×3 (w tunelu 2×4)
Szerokość pasa ruchu: 3.5m
Długość odcinka: ok 13km
Okres realizacji: wrzesień 2019r.-obecnie
Wartość przemiotu umowy: 4 142 886,00 PLN

Opis:

Projektowana droga od początku odcinka do węzła Kolejowa przebiega w śladzie istniejącej drogi krajowej nr 7. Na dalszym odcinku trasa przebiega po nowym śladzie i omija miasto Łomianki od zachodniej strony. Następnie trasa na długości około 4km znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru chronionego prawem międzynarodowym „Natura 2000” – „Puszcza Kampinoska” stanowiąca jednocześnie Kampinoski Park Narodowy. Droga przecina obszar administracyjny Warszawy w okolicach Cmentarza Północnego, po jego zachodniej stronie. W obszarze dzielnicy Bielany droga omija po zachodniej stronie tereny dawnej huty Warszawa, gdzie zlokalizowano zespolone węzły Wólka Węglowa i Janickiego. Na terenie dzielnicy Bemowo planowane są 2 tunele, pomiędzy którymi, po wschodniej stronie lotniska Bemowo, zlokalizowano węzeł Gen. Maczka. Projektowany odcinek łączy się z istniejącą droga S8 (trasa Armii Krajowej) pomiędzy ulicami Dywizjonu 303 i Księcia Janusza.

 

S8 Porosły

Przebudowa DK 8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW 676 na odcinku od skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) od węzła Porosły (DK8) – wyprowadzenie ruchu w kierunku S8

Projekt realizowany przez konsorcjum:
PORR S.A.
Hałubcowa 123, 02-854 Warszawa
Unibep S.A.
3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski
Value Engineering Sp. z o.o.
Al. Krakowska 22A, 02-284 Warszawa

 Zamawiający:
Zarząd Dróg Miejskich
Słonimska 11
15-399 Białystok

Stadium projektowe:
1. Opracowanie uzupełniających projektów budowlanych
2. Dokumentacja Powykonawcza wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnień, pozwoleń niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego

Długość odcinka:
G – 1,9 km
GP – 1,2 km

Okres realizacji: sierpień 2018 – obecnie
Opis:
Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę dwupoziomowych węzłów drogowych na sieci dróg wlotowych do Białegostoku od strony Warszawy. Droga krajowa nr 8 na analizowanym odcinku należy do transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T.

Zakres inwestycji obejmuje:

  • przebudowę odcinków dróg DK8, należącą do transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, (klasy technicznej GP) i DW676 (klasy technicznej G) z jednojezdniowych na dwujezdniowe o łącznej długości około 2.95 km,
  • budowę sieci dodatkowych jezdni dróg głównych i dróg dojazdowych o długości około 5.56 km,
  • przebudowę i budowę skrzyżowań drogowych,

Zakres przedsięwzięcia rozpoczyna się około km 638+650 istniejącej DK8 i przebiega w znacznej części po istniejącym śladzie drogi krajowej nr 8 i drogi wojewódzkiej nr 676. Koniec opracowania na ul. Gen. F. Kleeberga (w kierunku Augustowa) znajduje się w km 640+465 na istniejącym wiadukcie nad linią kolejową nr 38. W ramach przedsięwzięcia planowana jest również przebudowa drogi gminne znajdującej się pod wiaduktem kolejowym, więc zakres Koniec opracowania na al. Jana Pawła II (w kierunku centrum Białegostoku) znajduje się w km 1+275 DW nr 676 przed północnym zjazdem publicznym do centrum handlowego.

S61 K-S

Projekt i Budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: węzeł Kolno (z węzłem) - węzeł Stawiski (bez węzła), na długości około 16,432km [S61] + DK 63 [GP] 2,250km

Zamawiający:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Odział w Białymstoku
Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

Wykonawca:  
Strabag Sp. Z o.o.,
Parzniewska 10
05-800 Pruszków

Stadia projektowe:
1. Decyzja wodno-prawna
2. Projekt budowlany-uzyskanie decyzji ZRID
3. Projekt wykonawczy
4. Nadzór autorski
5. Dokumentacja powykonawcza

Klasa drogi: S
Kategoria ruchu: KR7
Ilość jezdni i liczba pasów ruchu: 2 x 2
Szerokość jezdni: 7 m
Długość odcinka: Długość odcinka objętego przebudową wynosi ok. 16 km
Okres realizacji: październik 2017r. – obecnie
Szacowany koszt inwestycji: 234 409 139,68 PLN

S7 odc. C

Projekt i budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca Odcinek C: od węzła „Tarczyn Północ”(bez węzła) do początku obwodnicy Grójca w ciągu istniejącej drogi ekspresowej S-7

Zamawiający:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
Mińska 25, 03-808 Warszawa

Wykonawca:
Mota-Engil Central Europe S.A.
Wadowicka 8 W
30-415 Kraków

Stadia projektowe:
1. Decyzja wodno-prawna
2. Projekt budowlany-uzyskanie decyzji ZRID
3. Projekt wykonawczy
4. Nadzór autorski
5. Dokumentacja powykonawcza

Projekt wykonawczy:
1. Pełnienie nadzoru autorskiego
2. Dokumentacja powykonawcza

Klasa techniczna drogi: S
Kategoria ruchu: KR7
Ilość jezdni i liczba pasów ruchu: 2 x 2
Szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami: 12,0 m (wraz z rezerwą pod trzeci pas)
Długość odcinka: Odcinek drogi ekspresowej od km 21+737.56 do km 29+622.61 (długość 7,89 km)

Zakres prac:
-budowa odcinka drogi ekspresowej,
-budowa węzła Tarczyn Południe,
-budowa 11 obiektów inżynierskich,
-przebudowa dróg powiatowych i gminnych,
-budowa dróg dojazdowych.

Okres realizacji: lipiec 2017 – obecnie
Szacowany koszt inwestycji: 203 2449 067,60 PLN

Dk66 B-P

Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odcinku: Bielsk Podlaski — Podbiele

Projekt realizowany przez konsorcjum:
UNIBEP S.A.:
ul, Hetmańska 92, 15-727 Białystok
Value Engineering Sp. z o.o.:
Al. Krakowska 22A, 02-284 Warszawa

Zamawiający:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Odział w Białymstoku
Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

Stadia projektowe:
1. Decyzja środowiskowa
2. Decyzja wodno-prawna
3. Projekt budowlany – uzyskanie Decyzji ZRID
4. Projekt wykonawczy
5. Dokumentacja powykonawcza
6. Nadzór autorski

Klasa techniczna drogi: GP
Kategoria ruchu: KR5
Ilość jezdni i liczba pasów ruchu: 1 x 2
Szerokość jezdni: 7,5 m
Długość odcinka: Odcinek drogi krajowej o długości 6,71 km.
Okres realizacji: wrzesień 2017 r. – obecnie
Szacowany koszt inwestycji: 46 793 830,61 PLN

Dk66 P-S

Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odcinku: Podbiele – Suchowolce

Projekt realizowany przez konsorcjum:
UNIBEP S.A.:
ul, Hetmańska 92, 15-727 Białystok
Value Engineering Sp. z o.o.:
Al. Krakowska 22A, 02-284 Warszawa

Zamawiający:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Odział w Białymstoku
Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

Stadia projektowe:
1. Decyzja środowiskowa
2. Decyzja wodno-prawna
3. Projekt budowlany – uzyskanie Decyzji ZRID
4. Projekt wykonawczy
5. Dokumentacja powykonawcza
6. Nadzór autorski

Klasa techniczna drogi: GP
Kategoria ruchu: KR5
Ilość jezdni i liczba pasów ruchu: 1 x 2
Szerokość jezdni: 7,5 m
Długość odcinka:Odcinek drogi krajowej o długości 1,039 km.
Okres realizacji: listopad 2017 r. – obecnie
Szacowany koszt inwestycji:67 365 523,24 PLN

Dk66 S

Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odcinku: przejście przez Suchowolce

Projekt realizowany przez konsorcjum:
UNIBEP S.A.:
ul, Hetmańska 92, 15-727 Białystok
Value Engineering Sp. z o.o.:
Al. Krakowska 22A, 02-284 Warszawa

Zamawiający:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Odział w Białymstoku
Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

Stadia projektowe:
1. Decyzja środowiskowa
2. Decyzja wodno-prawna
3. Projekt budowlany – uzyskanie Decyzji ZRID
4. Projekt wykonawczy
5. Dokumentacja powykonawcza
6. Nadzór autorski

Klasa techniczna drogi: GP
Kategoria ruchu: KR5
Ilość jezdni i liczba pasów ruchu: 1 x 2
Szerokość jezdni: 7,5 m
Długość odcinka:Odcinek drogi krajowej o długości 1,1 km.
Okres realizacji: sierpień 2017 r. – obecnie
Szacowany koszt inwestycji: 12 399 287,70 PLN

Dk66 S-K

Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odcinku: Suchowolce - Kleszczele

Projekt realizowany przez konsorcjum:
UNIBEP S.A.:
ul, Hetmańska 92, 15-727 Białystok
Value Engineering Sp. z o.o.:
Al. Krakowska 22A, 02-284 Warszawa

Zamawiający:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Odział w Białymstoku
Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

Stadia projektowe:
1. Decyzja środowiskowa
2. Decyzja wodno-prawna
3. Projekt budowlany – uzyskanie Decyzji ZRID
4. Projekt wykonawczy
5. Dokumentacja powykonawcza
6. Nadzór autorski

Klasa techniczna drogi: GP
Kategoria ruchu: KR5
Ilość jezdni i liczba pasów ruchu: 1 x 2
Szerokość jezdni: 7,5 m
Długość odcinka:Odcinek drogi krajowej o długości 2,6 km.
Okres realizacji: listopad 2017 r. – obecnie
Szacowany koszt inwestycji: 16 718 834,46 PLN

E75

Zaprojektowanie i wykonanie skrzyżowań dwupoziomowych w Kobyłce Ossów, Kobyłce, Jasienicy Mazowieckiej, Łochowie i Toporze realizowane w ramach projektu: "Prace na linii E75 na odcinku Sadowne – Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów – Sadowne"

Projekt realizowany przez konsorcjum:
Budrex-Kobi Sp. z o.o.
Hetmańska 92, 15-727 Białystok
Trakcja PRKil S.A.
Złota 59, 00-120 Warszawa
Value Engineering Sp. z o.o.
Al. Krakowska 22A, 02-284 Warszawa

Zamawiający:
PKP Polskie Linie Kolejowe
Spółka Akcyjna (PKP PLK S. A.)
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa

Stadium projektowe:
1. Koncepcja programowo-przestrzenna
2. Projekt wstępny
3. Uzyskanie Decyzji Środowiskowej
4. Uzyskanie Decyzji Lokalizacyjnej
5. Projekt budowlany
6. Uzyskanie pozwolenia na budowę
7. Projekt Wykonawczy
8. Dokumentacja Powykonawcza

Lokalizacja zadania: Linia kolejowa nr 6 Zielonka – Kuźnica Białostocka w lokalizacji: km 60+332 Łochów oraz 68+719 Topór
Okres realizacji: kwiecień 2017 – obecnie

Wa-wa

Wykonanie prac projektowych w ramach zadania inwestycyjnego: Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odcinku od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem

Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa,
Dzielnica Ochota,
Grójecka 17A, 01-021 Warszawa

Stadia projektowe:
1. Uzyskanie Decyzji środowiskowej
2. Projekt budowlany – uzyskanie Pozwolenia na budowę
3. Projekt wykonawczy
4. Pełnienie nadzoru autorskiego

Klasa drogi: L
Kategoria ruchu:  KR4
Ilość jezdni i liczba pasów ruchu: 1 x 2
Szerokość jezdni: 6 m
Długość odcinka: Długość odcinka objętego przebudową wynosi ok. 1 455m.
Okres realizacji: wrzesień 2016r. – sierpień 2018r.

Dw 933

Opracowanie dokumentacji projektowej: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933” wraz z pełnieniem nadzoru.

Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
Lechnicka 24
40-609 Katowice

Stadium projektowe:
1. Projekt wstępny
2. Projekt budowlany
3. Projekt wykonawczy

Długość odcinka: Droga wojewódzka nr 933 o długości ok.27 km.
Okres realizacji: wrzesień 2015– obecnie

Dw 793

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem czynności nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793”

Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
Lechnicka 24
40-609 Katowice

Stadium projektowe:
1. Projekt wstępny
2. Projekt budowlany
3. Projekt wykonawczy

Długość odcinka:Droga wojewódzka nr 793 o długości ok.28 km.
Okres realizacji: wrzesień 2015– obecnie

Dk 25

Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnic Sępólna Krajeńskiego i Kamienia Krajeńskiego w ciągu drogi krajowej nr 25.

Zamawiający:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
Mińska 25, 03-808 Warszawa

Stadium projektowe:
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej

Klasa techniczna drogi: GP
Kategoria ruchu: KR4
Ilość jezdni i liczba pasów ruchu: 1 x 2
Szerokość jezdni: 7,0 m
Długość odcinka:
Obwodnica Sępólna Krajeńskiego – długość ok. 6,5 km
Obwodnica Kamienia Krajeńskiego – długość ok. 2,5km
Okres realizacji: kwiecień 2016 r. – obecnie

Lk 31, 32, 52

Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla prac na liniach kolejowych 31, 32 i 52 na obszarze województwa podlaskiego

Zamawiający:
PKP Polskie Linie Kolejowe
Spółka Akcyjna (PKP PLK S. A.)
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa

Stadium projektowe:
1. Etap II – Analiza stanu istniejącego infrastruktury kolejowej i taboru
2. Etap IV – Analizy techniczne wszystkich wariantów inwestycyjnych projektu, wraz z oszacowaniem kosztów
3. Etap VII – Opracowanie dokumentacji do następnych etapów realizacji projektu
4. Etap VIII – Opracowanie OPZ/PFU

Długość odcinka – 165 km
Okres realizacji: lipiec 2015 – grudzień 2016

 

CE 65

Dokumentacja przedprojektowa dla prac na linii kolejowej C-E65 na odcinku Chorzów Batory – Tczew - aktualizacja Studium Wykonalności”, w ramach projektu „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014-2020

Zamawiający:
PKP Polskie Linie Kolejowe
Spółka Akcyjna (PKP PLK S. A.)
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa

Stadium projektowe:
1. Etap II – Analiza stanu istniejącego infrastruktury kolejowej i taboru z wyłączeniem badań geotechnicznych
2. Etap IV – Analizy techniczne wszystkich wariantów inwestycyjnych projektu, wraz z oszacowaniem kosztów
3. Etap VII – Opracowanie dokumentacji do następnych etapów realizacji projektu
4. Etap VIII – Opracowanie OPZ/PFU

Długość odcinka – 553 km
Okres realizacji: czerwiec 2015 – marzec 2017

 

Lk 108

Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło – Nowy Zagórz ” w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014-2020, etap II

Zamawiający:
PKP Polskie Linie Kolejowe
Spółka Akcyjna (PKP PLK S. A.)
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa

Stadium projektowe:
1. Etap II – Analiza stanu istniejącego infrastruktury kolejowej i taboru
2. Etap III – Analizy techniczno-marketingowe wszystkich wariantów inwestycyjnych projektu wraz z oszacowaniem kosztów
3. Etap VII – Opracowanie dokumentacji do następnych etapów realizacji projektu
4. Etap VIII – Opracowanie PFU

Długość odcinka – 68 km
Okres realizacji: styczeń 2016 – grudzień 2017

Lk 108Ł

Budowa łącznicy kolejowej Jedlicze - Szebnie w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach projektu: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014-2020, etap II”

Zamawiający:
PKP Polskie Linie Kolejowe
Spółka Akcyjna (PKP PLK S. A.)
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa

Stadium projektowe:
Etap II – Analiza stanu istniejącego infrastruktury kolejowej i taboru
Etap III – Analizy techniczno-marketingowe wszystkich wariantów inwestycyjnych projektu wraz z oszacowaniem kosztów
Etap VII – Opracowanie dokumentacji do następnych etapów realizacji projektu
Etap VIII – Opracowanie OPZ/PFU

Długość odcinka – Analizie podlegały warianty o długości: 3,2 km, 3,5 km oraz 14,1 km  
Okres realizacji: styczeń 2016 – maj 2017

Aleja Krakowska 22a,    02-284 Warszawa,  +48 22 626 20 00,   biuro@value-eng.pl