Szybki dostęp do aktualnej, usystematyzowanej oraz odpowiednio wyselekcjonowanej informacji o projekcie to wyzwanie, przed którym stoi cała branża. W tym roku rozpoczęliśmy wdrażanie programu BIM_VE, pozyskaliśmy nowych specjalistów/pasjonatów tej dziedziny. Nowy standard projektowania ma na celu usprawnienie prac projektowych i procesu budowy a w konsekwencji ograniczenie całkowitych kosztów realizacji oraz eksploatacji inwestycji.

BIM_VE, to w przeciwieństwie do tego, co mówi się od wielu lat na wielkich sympozjach branżowych, zbiór praktycznych narzędzi i metod ich implementacji w proces inwestycyjny infrastruktury liniowej, który na bieżąco doskonalimy i rozbudowujemy o nowe funkcjonalności.

Modelowanie rzeczywistości w przestrzeni wirtualnej znane i stosowane jest od dawna w wielu dziadzinach gospodarki. Przemysł motoryzacyjny już w latach ’90 ubiegłego stulecia przenosił sterowanie produkcją do przestrzeni wirtualnej. Obecnie nawet średnio zorientowany może szybko dotrzeć do materiałów przedstawiających najdrobniejsze szczegóły skomplikowanych maszyn i to nie tylko w zakresie ich drobnych elementów ale również wniknąć w strukturę materiału z jakiego są one wykonane. Może obserwować procesy zachodzące w tej strukturze na przestrzeni czasu pracy i zużywania się materiału.

Wszystkich pasjonatów praktycznego wykorzystania nowych technologii w projektowaniu serdecznie zapraszamy do współpracy.