Dnia 13 listopada 2018 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej południowego wylotu trasy S7. Otrzymana decyzja ZRID dotyczy zadania 4 (o długości ok. 1 km), wchodzącego w skład odcinka C, obejmującego trasę od węzła Tarczyn Północ (bez węzła) do początku obwodnicy Grójca w ciągu istniejącej drogi ekspresowej S7, dla którego przygotowywaliśmy dokumentację projektową. Całkowita długość odcinka wynosi ok. 7,9 km.

Jest to wielki sukces dla naszej firmy. Kilka miesięcy ciężkiej pracy zaowocowało otrzymaniem decyzji w niewątpliwie krótkim czasie. Jest to tym większe osiągnięcie ze względu na to, iż jako pierwszy z trzech pozostałych Wykonawców udało nam się uzyskać decyzję ZRID.

Wielkie podziękowania dla naszych pracowników, których trud, wysiłek i zaangażowanie jaki włożyli w przygotowanie tej dokumentacji zaowocowało otrzymaniem decyzji.