Dnia 15 listopada 2018 r. otrzymaliśmy decyzję Wojewody Mazowieckiego o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej (ULLK) dla Inwestycji pod nazwą: „Budowa skrzyżowania dwupoziomowego w Toporze polegająca na budowie skrzyżowania dwupoziomowego (wiaduktu drogowego) w ciągu drogi krajowej nr Dk50 nad linią kolejową nr 6 Zielonka – Kuźnica Białostocka około km 68+839 linii kolejowej, w związku z likwidacją przejazdu kolejowego w km 68+719 tej linii”

Na przestrzeni ostatnich kilku lat, PKP PLK S.A. rozstrzygnęło wiele przetargów na budowy skrzyżowań dwupoziomowych w związku z likwidacjami przejazdów kolejowo-drogowych (na niedawno zmodernizowanych liniach), realizowanych na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej (ustawa o transporcie kolejowym).  Tryb postępowania dla tego typu inwestycji, polegającej głównie na pracach drogowych oraz mostowych był dla urzędu wojewódzkiego nowością, dlatego wart podkreślenia jest fakt, iż jesteśmy pierwszym Wykonawcą, który uzyskał taką decyzję (ULLK). Dochodzą nas również informację, iż nasza dokumentacja stanowi wzorzec dla pozostałych Wykonawców realizujących analogiczne Inwestycje.

Ogromne podziękowania dla wszystkich, którzy w mniejszym czy większym stopniu przyczynili się do uzyskania tej decyzji, szczególnie dla całego zespołu Value Engineering.