W dniu 07 stycznia 2019 r. Wojewoda Mazowiecki wydał ostatnią decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej południowego wylotu trasy S7 dla zadania trzeciego od długości ok.2 km. Projektowany przez Nas odcinek C został podzielony na cztery zadania. Pierwszą decyzję wydano dla zadania czwartego (13 listopada 2018 r.) dotyczącego odcinka o długości ok. 1 km, kolejna dotyczyła zadania drugiego (21 grudnia 2018 r.). Trzecia decyzja została przyznana dla zadania 1 (27 grudnia 2018 r.).

Uzyskanie kompletu decyzji ZRID jest naszym wielkim sukcesem szczególnie, iż jesteśmy pierwszym z trzech wykonawców którym udało się to osiągnąć.

Podziękowania dla całego zespołu Value, za trud i wysiłek jaki włożyli w przygotowanie dokumentacji.