W dniu 28.02.2019 r. Zamawiający, Miasto Białystok, podpisał protokół odbioru projektu Wykonawczego dla zadania „Przebudowa DK 8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW 676 na odcinku od skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) od węzła Porosły (DK8) – wyprowadzenie ruchu w kierunku S8”.

Odbiór dokumentacji, pozwoli naszym Konsorcjantom na rozpoczęcie właściwych robót budowlanych oraz zakończenie Inwestycji w założonym terminie. Jest to kolejny sukces zanotowany na kartach naszej Spółki.

Wielkie podziękowania dla naszych pracowników oraz podwykonawców, których trud, wysiłek i zaangażowanie jakie włożyli w przygotowanie tej dokumentacji pozwoliło na tak szybki jej odbiór.