Dnia 22 sierpnia 2019 r. Wojewoda Podlaski wydał decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 66 Bielsk Podlaski – Podbiele na odcinku od km 79+700 do km 86+410.

Otrzymana decyzja na realizację inwestycji na wyżej wymienionym odcinku jest trzecią decyzją uzyskaną w ramach rozbudowy drogi krajowej nr 66. Jest to kolejny sukces dla zespołu Value Engineering.