W dniu 9 września 2019 r. Wojewoda Podlaski wydał decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 66 Podbiele – Suchowolce na odcinku od km 86+410 do km 96+800 (pikietaż projektowany 96+771,36).

Otrzymana decyzja na realizację inwestycji na wyżej wymienionym odcinku jest czwartą, a  co za tym idzie ostatnią decyzją uzyskaną w ramach rozbudowy drogi krajowej nr 66 na odcinku Bielsk Podlaski – Kleszczele.

Podziękowania dla całego zespołu Value.