Dnia 27 listopada, Wojewoda Mazowiecki wydał pozwolenie na budowę dotyczące  budowy skrzyżowania dwupoziomowego w Toporze (wiaduktu drogowego), w ciągu drogi powiatowej nr DP 4202W, nad linią kolejową nr 6 Zielonka – Kuźnica Białostocka i nad drogą krajową DK50, w km około 60+463 linii kolejowej, w związku z likwidacją przejazdu kolejowego w km 60+332 tej linii.

Jako pierwsi spośród kilku innych Wykonawców startujących w tym samym czasie do podobnych kontraktów uzyskaliśmy pozwolenie na budowę, co jest niewątpliwie dużym osiągnięciem.
Podziękowania dla wszystkich osób, którzy przyczynili się do sukcesu.