Dnia 11 grudnia 2019 r. została podpisana przez nas umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 57 na odcinku od km około 146+550 do km około 147+500 w m. Przasnysz wraz z pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego.
Inwestycja zlokalizowana jest w ciągu drogi krajowej nr 57 (od km ok. 146+550 do ok. 147+500) w m. Przasnysz w województwie mazowieckim, powiecie przasnyskim. Długość odcinka wynosi ok. 0.95 km.
Celem projektowanej inwestycji jest rozbudowa drogi krajowej nr 57 oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu wraz z uporządkowaniem dostępności do drogi.
Podpisana umowa będzie realizowana za kwotę ok. 660 tyś. zł, w terminie do czerwca 2021 roku.