W związku z sytuacją panującą w kraju oraz podjętymi działaniami  nakierowanymi na zapobieganie, przeciwdziałanie oraz zwalczanie koronawirusa, Zespół Value Engineering od dnia 13 marca 2020 r. rozpoczął pracę zdalną. Świadczenie usług przez nasz Zespół zostaje cały czas utrzymane.  „Terenowe” oddziały uruchomione przez Naszych pracowników, kontynuują pracę – nie zwalniając tempa.