W związku z opracowywaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z analizą i prognozą ruchu, materiałami do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej oraz dokumentacją geologiczno-inżynierską dla zadania: „Budowy obwodnicy m. Augustów w ciągu drogi krajowej nr 16” zapraszamy do zabrania głosu i wypełnienia Formularza Opinii udostępnionego w poniższym linku:

Strona główna