Miło jest nam poinformować, iż pracę odbiorowe wykonanej przez nas koncepcji dla budowy drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Kiełpin – Trasa Armii Krajowej w Warszawie dobiegły końca. Jest to ostatni etap prac studialnych i po jego zakończeniu GDDKiA będzie mogła ogłosić przetarg na realizację inwestycji w systemie Projektuj i buduj.

Serdeczne gratulacje oraz podziękowania dla zespołu Value, który przyczynił się do tego sukcesu.