W listopadzie b.r. zakończyły się procedury odbiorowe odcinka nr I inwestycji pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933” polegającej na rozbudowie układu drogowego wraz z dostosowaniem go do parametrów technicznych klasy G oraz budową nowej i przebudową starej infrastruktury.

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie śląskim, na terenie gmin Wodzisław Śląski i Mszana,

Głównym celem inwestycji była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, pieszego i rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej.

Serdeczne gratulacje oraz podziękowania dla zespołu Value, który również przyczynił się do tego sukcesu.

Źródło zdjęcia: http://przebudowa-dw933.pl/index.html