14 kwietnia 2022 r. została podpisana umowa na wykonanie inwestycji pod nazwą: „Projekt i budowa obwodnicy Bielska Podlaskiego w ciągu drogi krajowej nr 66 na odcinku od istn. DK19 do istn. DK66.” Jest to 3-kilometrowy odcinek trasy południowej obwodnicy Bielska Podlaskiego.

 

zdjęcie: https://www.gov.pl/web/gddkia-bialystok/obwodnica-bielska-podlaskiego-krotki-ale-jakze-wazny-odcinek-drogi-krajowej