14 kwietnia 2022 r. do Wojewody Mazowieckiego został złożony wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania Projekt i budowa obwodnicy Pułtuska w ciągu drogi krajowej nr 61.” Wszystkim osobom zaangażowanym w ten projekt dziękujemy.