Raport z Konsultacji Społecznych dotyczący „Budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 689 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka”

W związku z realizacją prac projektowych przez Value Engineering Sp. z o.o., działając na zlecenie Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, udostępniamy Raport z Konsultacji Społecznych, dotyczący „Budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 689 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka” wraz z Projektem Zagospodarowania Terenu.

Link do materiałów:

https://engvalue-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/d_skurczyk_value-eng_pl/Es5CHpGfAjRAuFh65U5aRSoBy3OvEelnOpZt2sgXI1-twg?e=fnct21