17.08.2022 r. została podpisana umowa na Opracowanie dokumentacji projektowej na „Budowę obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 647”

Początek opracowania w km projektowanym ok. 29+200 tj. okolice skrzyżowania z drogą w kierunku m. Pastorczyk, koniec opracowania w km projektowanym ok. 34+450 (km ewidencyjny ok. 33+300) tj. skrzyżowanie z drogą w kierunku Świdry. Łączna długość drogi to ok 5,5 km.

Zdjęcie źródło: https://www.wrotapodlasia.pl/pl/region_i_gospodarka/podpisanie-umowy-na-dokumentacje-projektowa-obwodnicy-w-kolnie.html