Standard BIM_VE

Plan Zagospodarowania Terenu zawierający interaktywne łącza umożliwiające odczyt dowolnych informacji o detalach Projektu (np. linie rozgraniczające, konstrukcje nawierzchni, działki ewidencyjne, szczegóły konstrukcyjne, sieci uzbrojenia terenu, detale obiektów inż., itp.). Dostęp do powyższych informacji może być zarówno z poziomu PC jak również urządzeń mobilnych ze wskazaniem aktualnej lokalizacji użytkownika na PZT przy pomocy GPS.

Prezentacja zintegrowanych danych zawartych w operacie wodno-prawnym dla lokalizacji w terenie wg GPS lub wg wskazanej lokalizacji na PZT.

Interaktywna mapa kolizji (np. sieci uzbrojenia terenu, obiektów kubaturowych, obiektów inż.) z możliwością  podziału na branże.

Pliki wsadowe do maszyn zawierające indywidualnie (pod Wykonawcę) wyselekcjonowane zakresy robót.

Ustandaryzowany model informacji o całym projekcie dostosowany do indywidualnych wymagań Wykonawcy.

Usługi

Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych opinii i decyzji dla inwestycji drogowych realizowanych w trybie tradycyjnym oraz D&B,

Optymalizacja rozwiązań projektowych,

Opracowania przedprojektowe (KP, STEŚ, AKK)

Wsparcie wykonawcy na etapie realizacji robót poprzez implementacje rozwiązań BIM_VE (pliki wsadowe do maszyn, zdalny dostęp do pełnej dokumentacji projektowej z możliwością wykorzystania specjalnych skryptów, odczyt dokumentacji wg lokalizacji GPS)

Aleja Krakowska 22a,    02-284 Warszawa,  +48 22 626 20 00,   biuro@value-eng.pl