Podpisanie umowy DK66B

14 kwietnia 2022 roku została podpisana umowa na wykonanie inwestycji pod nazwą „Projekt i budowa obwodnicy Bielska Podlaskiego w ciągu drogi krajowej nr 66 na odcinku od istn. DK19 do istn. DK66.”

Jest to 3-kilometrowy odcinek trasy południowej obwodnicy Bielska Podlaskiego.