BRD na DK 83

31 października 2023r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ”Poprawa BRD na drogach krajowych nr 83 w m. Biskupice, m. Sieradz oraz nr 43 w m. Kałuże”