Decyzja ZRID DW689 Bielsk Podlaski – Hajnówka

31 maja 2023 r. została uzyskana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka”

Wszystkim osobom zaangażowanym w ten projekt dziękujemy.