Podpisanie dwóch umów

W ostatnim czasie zostały zawarte dwie nowe umowy:

Jedna na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: „Rozbudowa drogi krajowej nr 51 na odcinku Bartoszyce – Lidzbark Warmiński od km 23+549 do km 39+700.”

Druga na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: „Rozbudowa drogi krajowej nr 51 na odcinku Lidzbark Warmiński – Wichrowo od km 42+170 do km 56+577”.