Podpisanie umowy DW 600 Orzyny

15 września 2023r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 600 w m. Orzyny.”