Wniosek o ZRID

Miło nam poinformować, że został złożony wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania „Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690” 

Wszystkim osobom zaangażowanym w ten projekt dziękujemy.