II Kongres Projektantów i Inżynierów

Za nami II Kongres Projektantów i Inżynierów, którego byliśmy srebrnym partnerem.

Podczas kongresu odbyły się następujące debaty:

 Nowa „stara” rzeczywistość. Kontynuacja usług w istniejących i nowych inwestycjach 

(R)ewolucja w sposobie myślenia o usłudze intelektualnej 

Cyfryzacja procesu. Jak to działa w Polsce, a jak w innych państwach? 

Czym są badania geologiczne i komu są potrzebne? 

Energetyka jądrowa: rola polskich firm w procesie projektowania i budowy elektrowni 

Jak kształcić i pozyskiwać nową kadrę projektową i inżynieryjną? 

Dziękujemy !