Budowa łącznicy kolejowej Jedlicze – Szebnie

Budowa łącznicy kolejowej Jedlicze - Szebnie w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach projektu: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014-2020, etap II”

Zamawiający:

PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna (PKP PLK S. A.) ul. Targowa 74 03-734 Warszawa

Studium projektowe:

Etap II – Analiza stanu istniejącego infrastruktury kolejowej i taboru Etap III – Analizy techniczno-marketingowe wszystkich wariantów inwestycyjnych projektu wraz z oszacowaniem kosztów Etap VII – Opracowanie dokumentacji do następnych etapów realizacji projektu Etap VIII – Opracowanie OPZ/PFU

Klasa drogi:

Ilość jezdni i liczba pasów ruchu:​

Długość odcinka:

Analizie podlegały warianty o długości: 3,2 km, 3,5 km oraz 14,1 km

Okres realizacji:​

styczeń 2016 – maj 2017

Szacowany koszt inwestycji:

Opis projektu: