Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło – Nowy Zagórz

Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło – Nowy Zagórz w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014-2020, etap II

Zamawiający:

PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna (PKP PLK S. A.) ul. Targowa 74 03-734 Warszawa

Studium projektowe:

1. Etap II – Analiza stanu istniejącego infrastruktury kolejowej i taboru 2. Etap III – Analizy techniczno-marketingowe wszystkich wariantów inwestycyjnych projektu wraz z oszacowaniem kosztów 3. Etap VII – Opracowanie dokumentacji do następnych etapów realizacji projektu 4. Etap VIII – Opracowanie PFU

Klasa drogi:

Ilość jezdni i liczba pasów ruchu:​

Długość odcinka:

68 km

Okres realizacji:​

styczeń 2016 – grudzień 2017

Szacowany koszt inwestycji:

Opis projektu: