„Budowa Wiślanej Trasy Rowerowej w Województwie Lubelskim”

Zamawiający:

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie ul. Bohdana Dobrzańskiego 3 20-262 Lublin

Studium projektowe:

Klasa drogi:

Ilość jezdni i liczba pasów ruchu:​

Długość odcinka:

Okres realizacji:​

Szacowany koszt inwestycji:

Opis projektu:

Zamówienie obejmuje opracowanie Dokumentacji dla następujących zadań : Zadanie I   Budowa trasy rowerowej na odcinku od m. Opoka do m. Kopiec na terenie gminy Annopol. Oraz Zadanie V   Budowa trasy rowerowej na odcinkach od m. Wólka Gołębska do m. Gołąb i od m. Matygi do mostu na rz. Wieprz na terenie gmin Puławy i Dęblin.     Celem zamówienia jest:
  1. Opracowanie Koncepcji Programowo-Przestrzennej budowy trasy rowerowej poza wałami przeciwpowodziowymi dla projektu „Budowa Wiślanej Trasy Rowerowej w województwie lubelskim” (pod roboczą nazwą „Blue Valley – Wiślanym Szlakiem”), ze wskazaniem ostatecznego przebiegu trasy rowerowej na podstawie przeprowadzonego wariantowania lokalizacyjnego.
  2. Opracowanie materiałów i uzyskanie załączników, niezbędnych do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach wraz z jej uzyskaniem przez Wykonawcę, dla elementów trasy dla których taka decyzja jest wymagana.
  3. Uzgodnienie z samorządami lokalnymi usytuowania Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR) i opracowanie koncepcji dojazdów do MOR.