Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ”Poprawa BRD na drogach krajowych nr 83 w m. Biskupice, m. Sieradz oraz nr 43 w m. Kałuże”

Zamawiający:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź

Studium projektowe:

Klasa drogi:

Ilość jezdni i liczba pasów ruchu:​

Długość odcinka:

Okres realizacji:​

Szacowany koszt inwestycji:

Opis projektu:

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia składa się:
  1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi dla pieszych z niezbędnym oświetleniem w ciągu drogi krajowej nr 83 w m. Biskupice oraz m. Sieradz w woj. łódzkim dla nw. lokalizacji:
  • Biskupice, gm. Sieradz, w km 46+500 oraz km 46+800
  • Sieradz, gm. Sieradz, w km 52+320
  • Sieradz, gm. Sieradz, w km 52+529
 
  1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zatok autobusowych wraz z niezbędnym oświetleniem w ciągu drogi krajowej nr 83 w m. Sieradz w woj. łódzkim dla lokalizacji w km 50+634,
 
  1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi dla pieszych z niezbędnym oświetleniem w ciągu drogi krajowej nr 43 w m. Kałuże w woj. łódzkim” dla lokalizacji w km 15+910 w ciągu głównym drogi krajowej nr 43 w m. Kałuże.