Opracowanie dokumentacji dla prac na liniach kolejowych 31, 32 i 52 na obszarze województwa podlaskiego

Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla prac na liniach kolejowych 31, 32 i 52 na obszarze województwa podlaskiego

Zamawiający:

PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna (PKP PLK S. A.) ul. Targowa 74 03-734 Warszawa

Studium projektowe:

1. Etap II – Analiza stanu istniejącego infrastruktury kolejowej i taboru 2. Etap IV – Analizy techniczne wszystkich wariantów inwestycyjnych projektu, wraz z oszacowaniem kosztów 3. Etap VII – Opracowanie dokumentacji do następnych etapów realizacji projektu 4. Etap VIII – Opracowanie OPZ/PFU

Klasa drogi:

Ilość jezdni i liczba pasów ruchu:​

Długość odcinka:

165 km

Okres realizacji:​

lipiec 2015 – grudzień 2016

Szacowany koszt inwestycji:

Opis projektu: