Budowa obwodnic Sępólna Krajeńskiego i Kamienia Krajeńskiego w ciągu drogi krajowej nr 25.

Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnic Sępólna Krajeńskiego i Kamienia Krajeńskiego w ciągu drogi krajowej nr 2

Zamawiający:

Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Mińska 25, 03-808 Warszawa

Studium projektowe:

Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej

Klasa drogi:

GP

Ilość jezdni i liczba pasów ruchu:​

1 x 2

Długość odcinka:

Obwodnica Sępólna Krajeńskiego – długość ok. 6,5 km Obwodnica Kamienia Krajeńskiego – długość ok. 2,5km

Okres realizacji:​

kwiecień 2016 r. – obecnie

Szacowany koszt inwestycji:

Opis projektu: