Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Koronowo – Stopka”

DK 25 na odcinku Koronowo - Stopka

Zamawiający:

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Działający przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy ul. Fordońska 6 85-085 Bydgoszcz

Studium projektowe:

  1. Koncepcja zagospodarowania drogi
  2. Projekt budowlany
  3. Projekt wykonawczy
  4. Nadzór autorski

Klasa drogi:

GP

Ilość jezdni i liczba pasów ruchu:​

1x2 

Długość odcinka:

6 km

Okres realizacji:​

kwiecień 2023 - marzec 2026

Szacowany koszt inwestycji:

Opis projektu:

Inwestycja zlokalizowana jest w ciągu drogi krajowej nr 25 na odcinku od km ok. 128+200 do km około 134+000 w gminie Koronowo, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Celem inwestycji jest rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku około 6km wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu i uporządkowaniem dostępności do drogi. Inwestycja zakłada m.in. poszerzenie drogi krajowej, zwiększenie nośności nawierzchni, przebudowę istniejących dróg podporządkowanych w zakresie podłączenia do projektowanego układu komunikacyjnego, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, poprawę odwodnienia drogowego, uporządkowanie dostępności do posesji oraz segregację ruchu pieszego i rowerowego. Projektowany odcinek przebiega w całości po śladzie istniejącej drogi krajowej DK25.