Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 600 w m. Orzyny

DW600 w m. Orzyny

Zamawiający:

Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn

Studium projektowe:

  1. Koncepcja zagospodarowania drogi
  2. Projekt budowlany
  3. Projekt wykonawczy

Klasa drogi:

G

Ilość jezdni i liczba pasów ruchu:​

1x2 

Długość odcinka:

3 km

Okres realizacji:​

wrzesień 2023 - listopad 2025

Szacowany koszt inwestycji:

Opis projektu:

Inwestycja zlokalizowana jest w ciągu drogi wojewódzkiej nr 600 na odcinku od km. ok. 28+130 do ok km 30+915 w gminie Dźwierzuty, na terenie woj. warmińsko-mazurskiego. Celem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej w miejscowości Orzyny na odcinku ok. 3 km. wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu i uporządkowaniem dostępności drogi. Inwestycja zakłada m.in. poszerzenie drogi wojewódzkiej, zwiększenie nośności nawierzchni, przebudowę istniejących dróg podporządkowanych w zakresie podłączenia do projektowanego układu komunikacyjnego, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, poprawę odwodnienia drogowego, uporządkowanie dostępności do posesji oraz segregację ruchu pieszego i rowerowego. Projektowany odcinek przebiega w całości po śladzie istniejącej drogi wojewódzkiej nr 600.