Rozbudowa drogi krajowej nr 51 na odcinku Bartoszyce – Lidzbark Warmiński

DK51 Bartoszyce - Lidzbark Warmiński

Zamawiający:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie ul. Warszawska 89 10-083 Olsztyn

Studium projektowe:

1. Projekt budowlany

2. Projekt wykonawczy

3. Nadzór autorski

Klasa drogi:

GP

Ilość jezdni i liczba pasów ruchu:​

1x2 

Długość odcinka:

16 km

Okres realizacji:​

styczeń 2023 - wrzesień 2028

Szacowany koszt inwestycji:

Opis projektu:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: „Rozbudowa drogi krajowej nr 51 na odcinku Bartoszyce-Lidzbark Warmiński”

W zakres całego zamierzenia budowlanego wchodzi rozbudowa odcinka istniejącej drogi krajowej nr 51 na odcinku Bartoszyce – Lidzbark Warmiński do parametrów klasy GP.

W ramach rozbudowy drogi planowane jest m. in. wzmocnienie konstrukcji nawierzchni do nośności 115kN/oś, korekta łuków poziomych i pionowych oraz budowa infrastruktury dla pieszych, rowerzystów i do obsługi transport publicznego. Ponadto w zakres inwestycji wchodzi rozbudowa/przebudowa skrzyżowań z drogami innej kategorii i budowa dodatkowych jezdni obsługujących przyległy teren wraz z niezbędną infrastrukturą związaną z drogami oraz obiektami inżynierskimi, jak również niezbędna przebudowa sieci uzbrojenia terenu. Szczegółowy zakres zamierzenia określono w p. 3 niniejszego opisu.