Budowa obwodnicy Radomska w ciągu Drogi Krajowej 42 i 91

DK91R - budowa obwodnicy Radomska

Zamawiający:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi ul. Irysowa 2 91-857 Łódź

Studium projektowe:

  1. Koncepcja programowa

Klasa drogi:

GP

Ilość jezdni i liczba pasów ruchu:​

1x2 

Długość odcinka:

ok. 14 km

Okres realizacji:​

styczeń 2023 - grudzień 2024

Szacowany koszt inwestycji:

Opis projektu:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnego rozpoznania geologicznego wraz z opracowaniem elementów Koncepcji Programowej dla zadania „Budowa obwodnicy Radomska w ciągu DK 42 i 91”. Zakres obejmuje analizy i prognozę ruchu, koncepcję docelowej organizacji ruchu, mapę do celów projektowych, przedmiary i kosztorysy, opracowania geologiczne i geotechniczne. Opracowany projekt będzie stanowił opis przedmiotu zamówienia do przetargu na realizację inwestycji w systemie „projektuj i buduj”.