Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odcinku: Bielsk Podlaski — Podbiele

Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odcinku: Bielsk Podlaski — Podbiele

Zamawiający:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Odział w Białymstoku Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

Studium projektowe:

  1. Decyzja środowiskowa
  2. Decyzja wodno-prawna
  3. Projekt budowlany – uzyskanie Decyzji ZRID
  4. Projekt wykonawczy
  5. Dokumentacja powykonawcza
  6. Nadzór autorski

Klasa drogi:

GP

Ilość jezdni i liczba pasów ruchu:​

1 x 2

Długość odcinka:

6,71 km.

Okres realizacji:​

wrzesień 2017 r. – 2020 r.

Szacowany koszt inwestycji:

46 793 830,61 PLN

Opis projektu:

Projekt realizowany przez konsorcjum: UNIBEP S.A.: ul, Hetmańska 92, 15-727 Białystok Value Engineering Sp. z o.o.: Al. Krakowska 22A, 02-284 Warszawa