Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S8 od węzła „Marki”

Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S8 od węzła „Marki” (bez węzła) do węzła „Kobyłka” (z węzłem)

Zamawiający:

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Działający przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa

Studium projektowe:

1. Projekt wykonawczy 2. Nadzór autorski

Klasa drogi:

Ilość jezdni i liczba pasów ruchu:​

Długość odcinka:

Okres realizacji:​

listopad 2019r. – marzec 2021 r.

Szacowany koszt inwestycji:

ok. 166 000 000,00 PLN

Opis projektu:

Wykonawca: Strabag Sp. Z o.o., Parzniewska 10 05-800 Pruszków

Celem inwestycji jest kontynuowanie projektowania, dokończenie robót budowlanych po poprzednim wykonawcy oraz doprowadzenie do pełnej funkcjonalności drogi ekspresowej S8 od węzła Marki (bez węzła) do węzła Kobyłka (z węzłem).

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności dokończenie projektowania oraz budowę: – węzłów Kobyłka oraz Zielonka, – docelowego układu węzła Marki wraz z wdrożeniem sygnalizacji świetlnej, – dróg obsługujących tereny przyległe do inwestycji, – Obwodu Utrzymania Drogowego, na terenie którego znajdują się 3 budynki administracyjne, 2 magazyny soli oraz wiaty magazynowe – dokończenie budowy i przebudowy infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, – wyjazdów awaryjnych na drogę ekspresową, – pasów technologicznych, – dokończenie prac w zakresie budowy oświetlenia drogowego, – dokończenie budowy obiektów inżynierskich w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową, – dokończenie budowy urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, – wykonanie rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, plac budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę, – wykonanie zagospodarowania terenu zielenią.