Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odcinku: Suchowolce – Kleszczele

Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odcinku: Suchowolce - Kleszczele

Zamawiający:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Odział w Białymstoku Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

Studium projektowe:

1. Decyzja środowiskowa 2. Decyzja wodno-prawna 3. Projekt budowlany – uzyskanie Decyzji ZRID 4. Projekt wykonawczy 5. Dokumentacja powykonawcza 6. Nadzór autorski

Klasa drogi:

GP

Ilość jezdni i liczba pasów ruchu:​

1 x 2

Długość odcinka:

2,6 km.

Okres realizacji:​

listopad 2017 r. – 2020 r.

Szacowany koszt inwestycji:

16 718 834,46 PLN

Opis projektu:

Projekt realizowany przez konsorcjum: UNIBEP S.A.: ul, Hetmańska 92, 15-727 Białystok Value Engineering Sp. z o.o.: Al. Krakowska 22A, 02-284 Warszawa