Prace na linii E75 na odcinku Sadowne – Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów – Sadowne

Zaprojektowanie i wykonanie skrzyżowań dwupoziomowych w Kobyłce Ossów, Kobyłce, Jasienicy Mazowieckiej, Łochowie i Toporze realizowane w ramach projektu: "Prace na linii E75 na odcinku Sadowne – Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembe

Zamawiający:

PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna (PKP PLK S. A.) ul. Targowa 74 03-734 Warszawa

Studium projektowe:

1. Etap II – Analiza stanu istniejącego infrastruktury kolejowej i taboru z wyłączeniem badań geotechnicznych 2. Etap IV – Analizy techniczne wszystkich wariantów inwestycyjnych projektu, wraz z oszacowaniem kosztów 3. Etap VII – Opracowanie dokumentacji do następnych etapów realizacji projektu 4. Etap VIII – Opracowanie OPZ/PFU

Klasa drogi:

Ilość jezdni i liczba pasów ruchu:​

Długość odcinka:

553 km

Okres realizacji:​

czerwiec 2015 – marzec 2017

Szacowany koszt inwestycji:

Opis projektu: