DK57P – Uzyskanie decyzji ZRID

W dniu 9 listopada 2021 roku Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa drogi krajowej nr 57 na odcinku od km około 146+550 do km około 147+500 w miejscowości Przasnysz. 

Podziękowania dla zespołu VE.