Zakończone procedury odbiorowe na DV933

W listopadzie 2021 zakończyły się procedury odbiorowe odcinka nr I inwestycji „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933” – polegającej na rozbudowie układu drogowego wraz z dostosowaniem go do parametrów technicznych klasy C oraz budową nowej i przebudową starej infrastruktury. 

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie śląskim, na terenie gmin Wodzisław Śląski i Mszana. 

Głównym celem tej inwestycji była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, pieszego i rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej. 

Serdeczne gratulacje oraz podziękowania dla zespołu Value Engineering, który również przyczynił się do tego sukcesu.