Wniosek o ZRID

14 kwietnia 2022 roku do Wojewody Mazowieckiego został złożony wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania „Projekt i budowa obwodnicy Pułtuska w ciągu drogi krajowej nr 61.”

Wszystkim zaangażowanym osobom w ten projekt bardzo dziękujemy.