Wniosek o ZRID

31 maja 2022 r. do Wojewody Podlaskiego został złożony wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania „Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Krynice (od istniejącej DK65) – Dobrzyniewo (bez węzła) – Białystok Zachód (z węzłem)”

Wszystkim osobom zaangażowanym w ten projekt dziękujemy.