Zapraszamy do przeczytania artykułu w Miesięczniku Koleńskim

W mieście Kolno odbyły się konsultacje społeczne dotyczące opracowania dokumentacji projektowej na „Budowę obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647”, w poniższym miesięczniku został opisany przebieg spotkania.