Spotkanie informacyjne – zaproszenie do udziału

Zapraszamy do udziału w spotkaniu dotyczącym przedstawienia wybranego wariantu dla zadania „Budowy obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 647”.

Spotkanie odbędzie się 21.11.2022 w poniedziałek, o godzinie 10:00 w Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu. 

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych dostępny jest na następujących stronach:

  • Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich- www.pzdw.bialystok.pl
  • Urząd Gminy Kolno – www.gminakolno.pl
  • Urząd Miasta Kolno – www.umkolno.pl
  • Value Engineering Sp. z o.o. – www.value-eng.pl