Raport z konsultacji

Raport konsultacji społecznych, który odbył się w październiku 2022 roku.