Podpisanie Umowy DK57 w m. Przesnysz

11 grudnia 2019 roku została podpisana przez nas umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla zdania pn „Rozbudowa drogi krajowej nr 57 na odcinku od km około 146+550 do km około 147+500 w m. Przasnysz wraz z pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego. 

Inwestycja zlokalizowana jest w ciągu drogi krajowej nr 57 w m. Przasnysz. w województwie mazowieckim.

Długość odcinka wynosi ok. 0.95 km. 

Celem projektowanej inwestycji jest rozbudowa drogi krajowej nr 57 oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu wraz z uporządkowaniem dostępności do drogi. 

Podpisana umowa będzie realizowana za kwotę ok. 660 tyś. zł. w terminie do czerwca 2021 roku.