Podpisanie Umowy S7 Kiełpin – Trasa Armii Krajowej w Warszawie

18 września 2019 roku w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisaliśmy umowę dotyczącą opracowania elementów koncepcji programowej inwestycji „Budowa drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Kiełpin – Trasa Armii Krajowej w Warszawie.”

Długość projektowanej drogi ekspresowej wynosi ok. 12.9 km. Początek trasy przebiega po istniejącym śladzie ul. Kolejowej w Dziekanowie Leśnym. Następnie za węzłem Kolejowa droga odbiega w kierunku Kanału Młocińskiego, gdzie projektowana jest na nasypie. 

W kolejnych odcinkach droga biegnie wschodnim obrzeżem Kampinowskiego Parku Narodowego, aż do węzłów Wólka Węglowa i Janickiego. Następnie za ul. Arkuszową w Warszawie planowana trasa schodzi do tunelu o długości ok. 1000 m i kolejnego o długości ok. 1100 m, a następnie wznosi się ponad teren nad drogą S8. 

Pomiędzy tunelami zaprojektowano węzeł Generała Maczka. 

Na końcu opracowania zaplanowano węzeł NS, znajdujący się na przecięciu dróg ekspresowych S8 i S7.

Podpisana umowa będzie realizowana z ok. 4.1 mln zł. w terminie do września 2020 roku.